Szerződési feltételek elfogadása

A Quality Unit, LLC (a továbbiakban “Quality Unit”) az alábbiakban meghatározott szolgáltatásokat nyújtja Önnek a www.qualityunit.com (a “weboldal”) és a *.ladesk.com (Az ön fiókjának URL-je) weboldalakon a jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) hatálya alatt. A jelen ÁSZF elfogadásával, illetve a Szolgáltatáshoz vagy a Weboldalhoz való hozzáféréssel vagy annak használatával Ön elismeri, hogy elolvasta és megértette ezen ÁSZF-et, a benne foglaltakat pedig elfogadja és kötelező érvényűnek tekinti. Ha Ön cég vagy más jogi személy képviselőjeként használja a szolgáltatást, akkor kijelenti, hogy Ön jogosult arra, hogy ezen személyeket és leányvállalataikat kötelezze a jelen Általános Szerződési Feltételekre, mely esetben a az “Ön” vagy az “Öné” kifejezések az adott szervezetre vonatkoznak. Ha nem rendelkezik ilyen jogkörrel, vagy ha nem ért egyet ezen Általános Szerződési Feltételekkel, akkor nem szabad elfogadnia ezeket az Általános Szerződési Feltételeket, és nem használhatja a Szolgáltatást.

A Quality Unit előzetes értesítés nélkül időről időre változtathat ezen Általános Szerződési Feltételeken. Az új felhasználási feltételek a kihirdetéskor lépnek hatályba, és ha Ön a Szolgáltatást ezen időpont után veszi igénybe, akkor a szolgáltatás Ön általi használatát a módosított feltételek elfogadásának tekintjük. Ha az Általános Szerződési Feltételek bármilyen módosítása az Ön számára nem elfogadható, akkor az egyetlen megoldás, ha megszakítja a Szolgáltatáshoz való hozzáférést és annak használatát.

Szolgáltatás leírása

A “Szolgáltatás” magában foglalja (a) a weboldalt, (b) a LiveAgent ügyfélszolgálatát és élő chat rendszerét, a Weboldalon, illetve a Weboldalon keresztül elérhetővé tett LiveAgent API által biztosított eszközöket és szolgáltatásokat, illetve (c) minden szoftvert, adatot, szöveget, képet, hangot, videót és tartalmat, amely a Weboldalon vagy a szolgáltatáson keresztül elérhető, vagy a LiveAgent API által lett kifejlesztve (és amelyeket összefoglaló néven “Tartalomnak” nevezünk.) A Szolgáltatáshoz adott új vagy bővített funkciók szintén a jelen ÁSZF hatálya alá tartoznak.

Általános feltételek / A szolgáltatáshoz való hozzáférés és annak használata

A jelen ÁSZF feltételei alapján a Szolgáltatást csak belső üzleti céljaira használhatja, a Megállapodásban foglaltak szerint. Nem (a) licencelheti, adhatja el, adhatja bérbe, lízingelheti, adhatja át, ruházhatja át, terjesztheti, oszthatja meg időlegesen, hasznosíthatja más módon kereskedelmi céllal, vagy teheti elérhetővé harmadik fél számára, kivéve, ha ezt az Általános Szerződési Feltételek kifejezetten engedélyezik; (b) használhatja a Szolgáltatást adatfeldolgozásra harmadik fél nevében; (c) használhatja a Szolgáltatást jogsértő vagy egyéb olyan módon, amely megzavarhatja a Szolgáltatás és annak összetevőinek integritását vagy teljesítményét.

A Szolgáltatáshoz való hozzáférés és használat korlátozott joga alapján, melyre kifejezetten Ön jogosult a jelen ÁSZF alapján, a Szolgáltatással és annak összetevőivel kapcsolatos minden jog, jogcím és érdekeltség a Quality Unit tulajdonában marad, és kizárólag a Quality Unit tulajdona. Nem módosíthatja, alakíthatja át vagy törheti fel a Szolgáltatást, hogy a Quality Unittal fennálló szponzori kapcsolat vagy együttműködés hamis látszatát keltse; és nem próbálhat meg más módon illetéktelen hozzáférést szerezni a Szolgáltatáshoz, illetve a kapcsolódó rendszerekhez vagy hálózatokhoz.

A szolgáltatáson keresztül közzétett vagy más módon továbbított minden információért, adatért, szövegért, üzenetért és minden más anyagért Ön felel. Ön felel a bejelentkezés és a fiók titkosságának fenntartásáért, és teljes mértékben felelős minden olyan aktivitásért, amely az Ön bejelentkezésével vagy fiókjába lépésével kapcsolatban történik. Elfogadja és tudomásul veszi, hogy a bejelentkezés kizárólag egy (1) személy számára szól – az egy személyre szóló bejelentkezés többek általi használata nem engedélyezett. A rendszer automatikusan érzékeli az ilyen aktivitást, így ön beleegyezik, hogy ilyen esetben a Quality Unit ezért extra havi díjat számíthat fel. Létrehozhat külön bejelentkezést annyi ember számára, amennyit az Ön csomagja megenged.

A Quality Unit fenntartja a jogot, hogy belépjen az Ön bármelyik fiókjába, hogy műszaki segítséget nyújtson Önnek. Megtesszük a megfelelő adminisztratív, fizikai és technikai intézkedéseket az Ön adatai biztonságának, titkosságának és integritásának védelme érdekében. Adatait nem adjuk ki, kivéve, ha ezt törvény kényszeríti vagy Ön engedélyezi.

Ön megérti, hogy a Szolgáltatás technikai feldolgozása és továbbítása, beleértve az Ön tartalmát is, titkosíthatatlanul továbbítható, és magában foglalja (a) a különböző hálózatokon történő átvitelt; (b) a kapcsolódó hálózatok vagy eszközök műszaki követelményeinek való megfelelés és azokhoz való alkalmazkodás céljából történő változtatásokat, valamint (c) a Quality Unit kereskedő és szolgáltató partnerei felé történő átvitelt a szükséges hardver, szoftver, hálózat, tárolás és a kapcsolódó technológiák biztosítása érdekében, amelyek a Szolgáltatáshoz szükségesek. A Quality Unit reális erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy hírt adjon a weboldalon, vagy értesítse Önt az előre tervezett szolgáltatási szünetről.

Az, hogy a Quality Unit nem gyakorolja vagy érvényesíti a jelen ÁSZF bármely jogát vagy rendelkezését, nem jelent lemondást e jogról. Ön tudomásul veszi, hogy ezen ÁSZF szerződésnek minősül Ön és a Quality Unit között, annak ellenére, hogy elektronikusan jött létre, nem pedig az Ön és a Quality Unit általi fizikai aláírással. Ez szabályozza a Szolgáltatás Ön általi használatát, és felülír minden előző megállapodást Ön és a Quality Unit között.

Az AppSumo-megállapodásra vonatkozó általános szerződési feltételek

A Szolgáltatást csak belső üzleti igényei és céljai elérése érdekében használhatja a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint. Nem (a) licencelheti, adhatja el, adhatja bérbe, lízingelheti, adhatja át, ruházhatja át, terjesztheti, oszthatja meg időlegesen, hasznosíthatja más módon kereskedelmi céllal, vagy teheti elérhetővé harmadik fél számára, kivéve, ha ezt az Általános Szerződési Feltételek kifejezetten engedélyezik; (b) használhatja a Szolgáltatást jogsértő vagy egyéb olyan módon, amely megzavarhatja a Szolgáltatás és annak összetevőinek integritását vagy teljesítményét.

Az appsumo.com/liveagent/ hivatalos weboldalon vásárolt AppSumo Szolgáltatása (“Csomag”) hozzáférést biztosít Önnek a funkciókhoz egyszeri 59 eurós vásárlással. Egy (1) vásárlással egy kuponkódot (“Kód) kap, amelyet a szolgáltatás URL-jén válthat be: liveagent.com/appsumo-signup. (már nem létezik). Regisztrációkor be kell írnia a szükséges adatokat a regisztráció sikeres befejezéséhez. Ezek az adatok: (a) az Ön kódja; (b) teljes neve; (c) e-mail címe; és (d) cég vagy szervezet neve, amellyel egyedi URL címet kap a fiókjához.

Az AppSumo oldalon vásárolt minden kód csak egyszer (1 alkalommal) váltható be. Ugyanannak a Kódnak minden további beváltása szigorúan ellentétes az ÁSZF-fel. Ugyanazon kód többszöri beváltása esetén elveszíti hozzáférését a Szolgáltatáshoz, további fiókjait pedig felfüggesztjük.

Kódját vagy kódjait 2019. december 1-je előtt kell beváltania. A Quality Unit felé határidő után küldött (írásbeli vagy szóbeli) kéréseket elutasítjuk. A kód(ok) beváltásának joga 2019. november 30-án 23: 59-kor lejár. A Quality Unit fenntartja a jogot, hogy ezen határidő után ne tegyen kivételt.

A csomag megvásárlása kettő (2) életre szóló képviselői (“Felhasználók”) hozzáférést biztosít teljeskörű (mindent egyben tartalmazó) csomagot kap €59 értékben. A két (2) képviselői hozzáférésből egy Önt (“Fiók-tulajdonos”) illeti, egy (1) pedig a “Képviselőt” vagy az “Admint”.

A fiókjához hozzáadott minden további felhasználóra az ”All-Inclusive” (mindent egyben tartalmazó) csomag szokásos árazási modellje érvényes az itt leírtak szerint: www.liveagent.com/arazas/. A további felhasználó után az általa ténylegesen felhasznált idő függvényében kell fizetnie. A további felhasználók után fizetendő normál havi díj €39.

A díj összege a fiókjához hozzáadott felhasználók számával szorzódik.

E-mailben kap értesítést, ha új felhasználót adott hozzá a fiókjához. Az e-mail egy figyelmeztetést fog tartalmazni arról, hogy túllépte az AppSumo csomagjában szereplő felhasználók számát.

A fiókjához hozzáadott további képviselők után havonta számlázunk. Az első számlázásnál megkérjük, hogy adja meg az érvényes számlázási adatait, melyek (a) valódi név és vezetéknév; (b) érvényes e-mail cím; (c) érvényes cégnév; (d) érvényes cím (utcanév, város, irányítószám és állam); (e) cégének további adatai a helyi jogszabályok alapján. Csak érvényes, igaz, pontos és ellenőrzött adatokat adhat meg.

A további képviselők utáni első számlázásnál felkérjük, hogy válassza ki a kívánt fizetési módot. A Quality Unit kétféle (2) fizetési módot ajánl (a) hitlkártyája adatai vagy (b) PayPal-számlája adatai alapján.

Hitelkártyaadatait vagy PayPal-számlája adatait csak abban az esetben kell megadnia, ha további felhasználókat ad hozzá fiókjához.

Ha megtagadja hitelkártyaadatainak vagy a PayPal-számlája adatainak megadását, hogy a további felhasználók tényleges használata után számlázni tudjunk Önnek, akkor Ön elveszíti a Szolgáltatáshoz való hozzáférését. A Szolgáltatási fiókjához akkor fér hozzá, ha megadja a szükséges számlázási információkat, és kiválasztja a kívánt fizetési módot. A Quality Unit fenntartja a jogot, hogy ne tegyen kivételt.

Több kód “felhalmozása” és egy (1) szolgáltatói fiókon belüli alkalmazása nem engedélyezett. Minden fiók csak egy (1) kódot fogad el. A csomagban nem lehet halmozni.

A LiveAgent ingyenes csomagjaira vonatkozó általános szerződési feltételek

Méltányos használatra vonatkozó irányelv

A kiváló minőségű és megbízható szolgáltatás nyújtása iránti elkötelezettségünk részeként a LiveAgent szolgáltatásaira vonatkozó tisztességes használatra vonatkozó irányelveket alkalmazunk.

Biztosítani szeretnénk, hogy minden ügyfelünk feltételek nélkül élvezhesse és sikeresen használhassa szolgáltatásainkat.

Ha egy ügyfél annyi adatot használ vagy úgy sérti meg a szabályokat, hogy az más felhasználókat érinthet, akkor felvesszük vele a kapcsolatot, és megkérjük, hogy változtasson felhasználói szokásain, vagy megszüntetjük fiókját.

Fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassuk a fióklimiteket.

Fenntartjuk a jogot, hogy időről időre megváltoztassuk a méltányos használatra vonatkozó irányelv feltételeit.

Ez az irányelv kiegészíti és nem korlátozza a LiveAgent egyetlen fő Általános Szerződési Feltételét sem.

Egyedi csomagok

Az egyedi csomagok iránti további kérelem felmerülhet, ha a Quality Unitnak küld egy kérést e-mailes kommunikáció formájában erre a címre: support@liveagent.com. A Quality Unit fenntartja a jogot az egyedi csomagok kérelem elutasítására. Ha az egyedi csomagok kérelmet elfogadják, az Ön és a Quality Unit közötti kérelem alapján megállapodást kell kötni, amely részletezi az Egyedi megállapodás követelményeit és specifikációit. A megállapodás írásbeli jóváhagyás, amelyet e-mailes kommunikáció formájában hoznak létre. Az egyedi megállapodás kimenete a Quality Unit kizárólagos szellemi tulajdonává válik, és Ön elfogadja, hogy a kimenetel a jövőben felhasználható a Quality Unit harmadik fél általi további felhasználására. Az egyedi csomag árában előre meg kell állapodni, és eseti alapon kell megadni.

Fiókra vonatkozó szabályzat

 • A szolgáltatás igénybevételéhez 18 évesnek vagy idősebbnek kell lennie.
 • Valós személynek kell lennie. A „botok” vagy más automatizált módszerek által regisztrált számlák nem megengedettek.
 • A regisztráció befejezéséhez meg kell adnia hivatalos teljes nevét, érvényes e-mail címét és minden egyéb kért információt.
 • Felhasználónevének és jelszavának biztonságáért Ön felel. A Quality Unit nem vállal felelősséget a biztonsági kötelezettség teljesítésének elmulasztásából eredő veszteségekért vagy károkért.
 • Ön felelős a közzétett összes tartalomért és a fiókjában történő tevékenységekért (még akkor is, ha a tartalmat más teszi közzé, akinek jogosultsága van az Ön fiókjához).
 • Nem vezethet félre minket azzal, hogy más nevében használja a szolgáltatást.
 • Nem használhatja a szolgáltatást törvénytelen vagy jogtalan célokra.
 • A Szolgáltatás használata során nem sértheti meg a joghatósága alá tartozó törvényeket (beleértve, de nem kizárólagosan, a szerzői jogokat).
 • Fentiek bármelyikének megsértése Fiókjának megszüntetését vonja maga után. A Quality Unit tiltja az ilyen magatartást és tartalmat a Szolgáltatásban. Ön megérti és elfogadja, hogy a Quality Unit nem vállal felelősséget a Szolgáltatáson közzétett Tartalomért, ezek következményei Önt terhelik. Vállalja, hogy a Szolgáltatást saját felelősségére használja.

Fizetés, visszatérítések és változások a számlázásban

Próbaidőszak és fizetés A Szolgáltatást “fizetés menet közben” alapon biztosítjuk, melyért és az Ön választott előfizetésének kezdetén (általában havonta) számlázunk. Minden csomag egy legfeljebb 14 napos ingyenes próbaidőszakkal kezdődik. Ha az ingyenes próbaidőszak alatt nem adja meg hitelkártyaadatait, akkor felfüggesztjük fiókját, mely csak a hitelkártyaadatok megadásával aktiválódik újra. Miután megadta hitelkártyaadatait, azonnal számlázunk, és a próbaidőszak véget ér.

Csomag- és árváltozások Ha választott előfizetésének időszaka alatt úgy dönt, hogy felfelé szeretné módosítani csomagját vagy több képviselőt szeretne, a járulékos költségeket az előfizetés időtartamából hátralévő időtartam arányában terheljük számlájára. Ezt követően a bankkártyájáról automatikusan a megváltozott összeget vonjuk le a következő számlázási időszakban, az arányos számlázást követően. Kivétel ez alól, ha havi számlázást választott, mert ekkor a megváltozott összeget nem látja az adott hónapban, csak a következő havi számlán. Számlázási ciklusától függetlenül nincs visszatérítés vagy jóváírás a havi szolgáltatás részleges igénybevétele, kisebb csomag választása vagy a fel nem használt hónapok után, ha fiókját az előfizetés időtartama lejárta előtt megszünteti. Nem teszünk senkivel kivételt, mert mindenkit egyenlő bánásmódban részesítsünk, és adminisztrációs költségeinket is szeretnénk alacsonyan tartani, mert ez végső soron ügyfeleinket szolgálja. Ha kisebb szolgáltatási csomagra vált, az fiókja tartalmának, funkcióinak vagy kapacitásának elvesztésével járhat, amelyért a Quality Unit nem vállal felelősséget. Ha a LiveAgent csomagjainak és szolgáltatásainak ára megváltozik, arról 30 nappal korábban értesítjük Önt. Ilyen értesítést bármikor kaphat. Emellett a Quality Unit fenntartja a jogot, hogy bármikor megkeresse önt egy speciális árajánlattal, ha Ön különösen sok felhasználóval rendelkezik, vagy nagyon sok havi jegyet generál képviselőnként. Ilyen esetben az alábbiakban leírt Vállalati Előfizetési megfelelőbb lehet az Ön számára.

Hitelkártya-terhelés, számlák és adatvédelem A fiók tulajdonosa e-mailben kap számlát minden hitelkártya-terhelésről. A Quality Unit biztosít egy felületet a fióktulajdonos számára (a regisztrációs folyamatban meghatározottak szerint) ahol módosíthatja hitelkártyája adatait (például kártya megújításakor). A Quality Unit külső közvetítőt használ a kártyaadatok feldolgozására, és ez a közvetítő nem jogosult az Ön számlázási adatait tárolni, megőrizni vagy felhasználni, kivéve, ha a Quality Unit számára dolgozza fel kártyaadatait. Kérjük, látogasson el a /adatvedelmi-szabalyzat/ oldalra, hogy megtudja, hogyan gyűjti és használja a Quality Unit a személyes adatokat.

Számlázási változások és frissítések A fiók tulajdonosa jogosult a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges számlákon szereplő számlázási adatok frissítését kérni. A frissítést e-mailben kell elküldeni a support@liveagent.com címre az utolsó számlakiállítástól számított 15 napon belül. Kiállítunk Önnek egy erről szóló emlékeztetőt és egy frissített számlát, amely az új számlázási adatokat tartalmazza. Ha a kérelem benyújtása az utolsó számla kiállítási idejétől számítva több mint 15 napra történik meg, azt elutasítjuk, és meg kell várnia az új számla kiállítását a következő számlázási időpontkor.

HÉA-azonosító kezelése Ha a felhasználó megfelelő és érvényes (az európai törvények szerinti) héa-azonosítóval rendelkezik, akkor kizárólag a felhasználó felelős azért, hogy megadja HÉA-azonosítóját az ügyfélprofiljában a szükséges mezőben. A Quality Unit nem térít vissza azoknak az ügyfeleknek, akik nem adják meg héa-azonosítójukat.

Éves előrefizetés

Az ügyfél fiókjához a kölcsönös megállapodás alapján hozzáadott éves előre kifizetett jóváírás csak akkor marad 12 hónapig érvényben, ha a képviselők száma a teljes időtartam alatt változatlan. Ez az időtartam a jóváírás érvényességének időtartama alatt a képviselők megnövelt vagy csökkentett számának függően nőhet vagy csökkenhet.

Ha az ügyfél úgy dönt, hogy az összes jóváírás felhasználása VAGY az időtartam lejárta előtt megszünteti a Szolgáltatás használatát, jogosult a fennmaradó fel nem használt érték visszatérítésére. A Quality Unit fenntartja a jogot, hogy a fennmaradó összeg 50%-át felmondási díjként megtartsa.

Lemondás és megszüntetés

Fiókja megfelelő törléséért Ön felelős. A fióktulajdonos (a regisztrációs folyamatban meghatározottak szerint) bármikor felmondhatja a fiókot a support@qualityunit.com címre küldött e-mailben, amelyben a fiók törlését kéri. A Quality Unit egy munkanapon belül válaszol erre az e-mailre, és törli fiókját. Fiókja törlésének másik módja a „Fiók leállítása” gomb használata a „Fiókom” részben. Fiókjának törlésével a lemondáskor elveszíti hozzáférését az összes tartalomhoz, a Quality Unit pedig a szokásos ügymenet során törli azokat. Ezeket az adatokat a fiók törlését követően nem lehet helyreállítani. Ha az aktuális befizetett előfizetési időszak vége előtt törli fiókját a szolgáltatás „Fiókom” részében, a lemondás azonnal hatályba lép, és nem számítunk fel többé díjat. E-mailben küldött törlési kérelem esetén meg kell várnia a Quality Unit visszaigazolását.

A Quality Unit fenntartja a jogot, hogy (i) átmenetileg vagy véglegesen módosítsa vagy megszüntesse a Szolgáltatást (vagy annak bármely részét), és (ii) ne engedélyezze a Szolgáltatás bármilyen jelenlegi és jövőbeni használatát, felfüggessze vagy megszüntesse fiókját (annak bármely részét) vagy a Szolgáltatás használatát, és eltávolítsa az Ön tartalmát a Szolgáltatásból bármilyen okból, például ha a Quality Unit úgy véli, hogy Ön megsértette jelen Általános Szerződési Feltételeket. A Quality Unit minden ésszerű erőfeszítést megtesz fiókja felfüggesztése vagy megszüntetése előtt, hogy közvetlenül e-mailben vagy telefonon kapcsolatba lépjen Önnel, hogy figyelmeztesse Önt. Bármilyen feltételezett tisztességtelen, sértő vagy illegális tevékenységről, amely a Szolgáltatás igénybevételének megszüntetéséhez vezethet, tájékoztathatjuk a megfelelő bűnüldöző hatóságokat. A Quality Unit nem felel Ön vagy harmadik fél felé a Szolgáltatás bármilyen módosításáért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért.

A Quality Unit fenntartja a jogot, hogy tartós inaktivitás miatt megszüntesse fiókját. A Quality Unit a felmondási protokoll alapján a felhasználói fiók megszüntetése előtt figyelmeztető e-mailt küld. Négy hét inaktivitás után figyelmeztető e-mailt küldünk a felhasználónak a számla közelgő megszüntetéséről, valamint a fiók megszüntetésének megelőzéséhez szükséges lépésekről. 8 hét inaktivitás után a fiók minden adattal együtt törlődik.

Jótállás kizárása

A szolgáltatást, beleértve a weboldalat és a tartalmat, illetve az összes szerver- és hálózati elemet „ahogy van” és „ahogy rendelkezésre áll” alapon biztosítjuk bármilyen garancia nélkül és a törvény által megengedett legteljesebb mértékben. A Quality Unit kifejezetten kizár minden szerződéses vagy törvényi jótállást, ideértve, de nem kizárólag az eladhatóságra, a tulajdonjogra, az adott célra való alkalmasságra és a jogtisztaságra vonatkozó törvényi jótállást. Ön tudomásul veszi, hogy a Quality Unit nem szavatolja, hogy a szolgáltatás zavartalan, időbeni, biztonságos, hiba- vagy vírusmentes lesz, és semmilyen információ vagy tanács, amelyet a Quality Unit-tól vagy a szolgáltatás révén szerzett, nem hoz létre semmilyen garanciát, amelyet a jelen ÁSZF kifejezetten nem tartalmaz.

Felelősség korlátozása

A Quality Unit semmilyen körülmények között és semmilyen (szerződésbe foglalt, kár alapú vagy egyéb) jogi elv alapján nem felelős sem Ön sem pedig harmadik fél felé semmilyen közvetett, véletlen, speciális, példaadó, következményes vagy megtorló kárért, ideértve az elmaradt profitot, az elmaradt eladást vagy üzletkötést, az elveszett adatokat vagy üzleti tevékenység megszakítását is. Ezenkívül a Quality Unit nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen kárért, költségért, veszteségért vagy kötelezettségért, amely meghaladja az Ön által fizetett vagy fizetendő havi szolgáltatási díjat a bármilyen pénzbeli kártérítés iránti kérelem benyújtását megelőző egy hónap vagy száz euró (€100) feletti értékben. Ezen szakasz rendelkezései felosztják a jelen ÁSZF szerinti kockázatokat a felek között, és a felek e korlátozásokat figyelembe véve döntöttek arról, hogy megkötik-e a megállapodást.

Egyes államok nem engedélyezik a törvényi garanciák kizárását vagy a felelősség korlátozását a véltetlen vagy következményes károkért, ami azt jelenti, hogy elképzelhető, hogy a fenti korlátozások némelyike nem vonatkozik Önre. Ezekben az államokban a Quality Unit felelőssége a törvény által megengedett legnagyobb mértékben korlátozódik.

Átruházás

A Quality Unit jelen ÁSZF-et részben vagy egészben, korlátozás nélkül átruházhatja vagy átadhatja.

Export-megfelelés

A Szolgáltatás vagy annak bármely részének exportját szabályozó vonatkozó törvények, szabályok vagy előírások betartása az Ön felelőssége.

Irányadó jog

Jelen ÁSZF-re Delaware állam törvényei az irányadóak, a jogütközés figyelembevétele nélkül. Ön ezennel kifejezetten vállalja, hogy aláveti magát Delaware állam szövetségi és állami bíróságai kizárólagos személyes joghatóságának a Szolgáltatáshoz való hozzáféréssel vagy annak használatával kapcsolatos bármely vita rendezése céljából.

Adatfeldolgozás

A LiveAgent elkötelezett az adatvédelem, a biztonság, a törvények betartása és az átláthatóság irányában. Ez a megközelítés magában foglalja annak támogatását, hogy ügyfeleink betartsák az EU adatvédelmi követelményeit, beleértve az általános adatvédelmi rendeletben („GDPR”) meghatározottakat, amelyek 2018. május 25-én váltak érvényessé.

Tartalom

 1. Ki az adatfeldolgozó
 2. Milyen adatok kerülnek feldolgozásra
 3. Mik az adatok forrásai
 4. Mi az adatgyűjtés és/vagy -feldolgozás célja
 5. Miért van szükség a profilalkotása és az automatizálásra
 6. Mi az adatfeldolgozás időtartama
 7. Kik a partnereink/alvállalkozóink
 8. Milyen jogai vannak az adatfeldolgozással kapcsolatban
 9. Hogyan vonhatja vissza az adatfeldolgozáshoz történő hozzájárulását

Ki az adatfeldolgozó

Az adatfeldolgozó az a vállalat, amely kiválasztja az adatfeldolgozás célját és forrásait. Marketing célból az adatfeldolgozó a Quality Unit, s. r. o.

Milyen adatok kerülnek feldolgozásra

A következő adattípusokat dolgozzuk fel: Név, Cím, Telefonszám, E-mail-cím, IP-cím, Információk a megvásárolt termékekről, Információk a termék használatáról, Telefonbeszélgetésekből származó információk, Telefonbeszélgetések felvételei, Más típusú kapcsolatfelvételből származó információk (e-mail, chat, Facebook-üzenetek, tweetek), Ügyfélszolgálati csapatunk számára biztosított információk a fiókokkal kapcsolatos problémák megoldásához, Geolokalizációs adatok, Böngészőinformációk, Rendszerinformációk.

Mik az adatok forrásai

Az előző szakaszban megnevezett adatokat kizárólag Öntől gyűjtjük. Az adatok az Ön és a Quality Unit, s.r.o. között folytatott beszélgetésekből származnak, vagy az Ön ügyfélprofiljában szerepelnek. Adatokat nyilvánosan elérhető forrásokból is lehet gyűjteni, például cégjegyzékekből és máshonnan. Adatokat harmadik féltől is lehet gyűjteni, amennyiben azok feldolgozása megengedett.

Mi az adatgyűjtés és/vagy -feldolgozás célja

Az adatkezeléshez való hozzájárulását a következő célokból adta: marketing szolgáltatások, ügyféltámogatási szolgáltatások.

Miért van szükség a profilalkotásra és az automatizálásra

A Quality Unit s.r.o. a legjobb és leginkább személyre szabott élményt igyekszik nyújtani, és ezért az Ön előzetes beleegyezésével felosztjuk és profilokba soroljuk az adatokat. Ezen célokra saját szoftvert és egyéb elemző és automatizáló szoftvereket használunk.

Mi az adatfeldolgozás időtartama

Ön a beleegyezését szolgáltatásaink (LiveAgent) használatának időtartamára és a használat befejezését követő 5 évre, vagy a beleegyezés visszavonásáig adta. Ha Ön nem a Quality Unit s.r.o. jelenlegi vagy leendő ügyfele, akkor beleegyezése 5 évig, vagy a beleegyezés visszavonásáig less érvényes. Az 5 éves időszak után az adatokat töröljük.

Kik a partnereink/alvállalkozóink

Ön beleegyezését adta, hogy alvállalkozóink hozzáférhessenek a kiválasztott adatokhoz. A titoktartás és a biztonság maximális szintjének biztosítása érdekében alvállalkozóinkat rendszeresen ellenőrizzük és felülvizsgáljuk.

Milyen jogai vannak az adatfeldolgozással kapcsolatban

A helyes adatkezelés kiemelt fontosságú, és büszkék vagyunk a a Quality Unit s.r.o magas szintű biztonságára, adatvédelmére és az adatkezelésére.

Az alábbiakban találhatóak az adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Információ az adatfeldolgozásról Az információk elsősorban a következőket foglalják magukban: a feldolgozó, beosztottjai, az adatfeldolgozásért felelős tisztviselő vagy személy elérhetőségei; az adatfeldolgozás célja; adatkategóriák; az adatok fogadója és az adat ok fogadóinak kategóriái; információk a harmadik fél országába történő adatátvitelről; az adatfeldolgozás időtartama; az Ön jogainak felsorolása; a helyi adatfeldolgozó hatósághoz fordulás joga; az adatfeldolgozás forrása; információk az adatok profilozásáról és automatizálásáról.

Az adatokhoz való hozzáférés joga Önnek joga van meghatározni, hogy engedélyezi-e adatai feldolgozását, illetve hogy adatai mely része dolgozható fel.

Helyesbítéshez való jog Önnek joga van helyesbíteni az adatokat, ha az szükséges.

Törléshez való jog („elfelejtéshez való jog”) Bizonyos törvény által megengedett esetekben kérése alapján kötelesek vagyunk törölni az összes adatát.

A feldolgozás korlátozásához való jog Néhány ügyfél a korlátozott adatfeldolgozást részesíti előnyben. Ha különleges kérése van az adatkezelés korlátozásával kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Adatmigrációhoz való jog Kérésére átadjuk adatait egy másik adatfeldolgozónak, ha nnk nincsenek jogi vagy egyéb akadályai.

Tiltakozáshoz való jog Ha úgy gondolja, hogy adatait nem megfelelően dolgozzuk fel, megakadályozhatja az adatkezelést, ha kapcsolatba lép velünk a probléma megoldása érdekében.

A helyi adatfeldolgozó hatósághoz fordulás joga További aggályok vagy problémák felmerülése esetén felveheti a kapcsolatot a helyi adatfeldolgozó hatósággal. A Quality Unit s.r.o. helyi adatfeldolgozó hatósága az ‘Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky’ a következő címen: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Szlovák Köztársaság, Európai Unió.

Hogyan vonhatja vissza az adatfeldolgozáshoz történő hozzájárulását

Az adatkezeléshez való hozzájárulása önkéntes, és bármikor visszavonhatja.

Hogyan nyújthatom be az adatkezeléshez való hozzájárulásom visszavonására irányuló kérelmem? Kérjük, adja meg cége és az adatfeldolgozó nevét, és mellékelje az adatok visszavonására vonatkozó aláírt írásbeli kérelmet. Kérelmét küldje az andrej@liveagent.com címre.

Alternatív megoldásként, ha le szeretne iratkozni levelezőlistánkról, űrlapunk segítségével itt töltheti ki kérelmét.

Kapcsolódó cikkek
LiveAgent is a help desk solution that connects multiple channels in one interface. Find out more about LiveAgent and its business/industry benefits.

Közösségi média szoftver

A marketing text was provided for summarization, but the actual text content was not provided for summarization in Hungarian.

A LiveAgent célja, hogy tiszta, funkcionális, könnyen használható és innovatív szoftvereket készítsen. A szín palettájuk narancssárga és szürke színeket tartalmaz. Képeik és illusztrációik minimalisták és egyértelműek. A vevő személyt Richard Davidson-nek nevezik, és az ügyfélsiker vezetőjeként dolgozik egy e-kereskedelmi vállalkozásban Chicagóban. A célok közé tartozik a termelékenység és hatás növelése, valamint a CSAT, NPS és CES javítása. Az automizálás és az idő takarékos technológia fontos, de a költségvetés és a személyi állomány növelése nem cél. A content írásánál fontos az egységes LiveAgent, a kulcsszavakra való optimalizálás és a tények használata. Elfogulatlanságra és a szuperlatívuszok elkerülésére is ügyelni kell.

Márkajelzés

A LiveAgent célja, hogy tiszta, funkcionális, könnyen használható és innovatív szoftvereket készítsen. A szín palettájuk narancssárga és szürke színeket tartalmaz. Képeik és illusztrációik minimalisták és egyértelműek. A vevő személyt Richard Davidson-nek nevezik, és az ügyfélsiker vezetőjeként dolgozik egy e-kereskedelmi vállalkozásban Chicagóban. A célok közé tartozik a termelékenység és hatás növelése, valamint a CSAT, NPS és CES javítása. Az automizálás és az idő takarékos technológia fontos, de a költségvetés és a személyi állomány növelése nem cél. A content írásánál fontos az egységes LiveAgent, a kulcsszavakra való optimalizálás és a tények használata. Elfogulatlanságra és a szuperlatívuszok elkerülésére is ügyelni kell.

Készítsen lenyűgöző ügyfélportálokat, tudásbázisokat, és összetett IVR fákat. Szűrje jegyeit jelölésük, besorolásuk, esedékességük vagy kommunikációs csatornáik alapján. Kijelöli és automatikusan átruházza a jegyekre vonatkozó felelősségeket az ügynököknek vagy az osztályoknak. Szervezze, továbbítsa és oldja meg az ügyféllekérdezéseket egy központi irányítópultról. Mindezt a LiveAgent segítségével.

Emeljük fel együtt az ügyfélszolgálatát

A LiveAgent a Kayako alternatívája, de sokkal jobb hozzáadott értékkel. Ügyfélszolgálati csapatok elégedettek a gyors és segítőkész válaszokkal. Az ügyfélkérések kategorizálása és a vásárlói elégedettség növelése segít ügyfeleknek megfelelő támogatást nyújtani. Az ügyfelekkel való kommunikáció felgyorsul, és lehetőség van csevegésre. A LiveAgent jobb, gyorsabb és pontosabb támogatást nyújt. Használata emeli a válaszadási időt és a fizetői ügyfél átalakítási rátát. A professionális ügyfél megközelítés és a live chat megoldás messze a legjobb. Az eszköz növeli az e-kereskedelem weboldalak hatékonyságát és segít a hatékony támogatásnyújtásban. Az egyszerű használat és a remek funkciók a LiveAgentet a legjobb választássá teszik a gyors-tempójú online vállalkozások számára.

Helyezzen el hívógombokat webhelyén, és tegye lehetővé ügyfelei számára, hogy azonnali hívásokat kezdeményezzenek a vállalkozásával.

Hívógomb

A LiveAgent egy olyan ügyfélszolgálati szoftver, amely lehetővé teszi a hívógombok létrehozását weboldalak számára. Ezáltal növelheti az ügyfelek kényelmét és elégedettségét, valamint javíthatja az ügyfél-élményt. Az integrált hívógomb segítségével az ügyfelek könnyen felvehetik a kapcsolatot a vállalattal, ezáltal csökkentve az ügyfél-erőfeszítést. A hívógomb elhelyezése nagyon előnyös mind az ügyfelek, mind a vállalat számára, és segíthet javítani a márkaképet és a vásárlói tapasztalatot.

Weboldalunk sütiket használ. A folytatással feltételezzük, hogy engedélyezi a sütik telepítését, ahogy azt a weboldalunk részletezi adatvédelmi és sütikre vonatkozó irányelvek.

Start Free Trial x