Szerződési feltételek elfogadása

A Quality Unit, LLC (a továbbiakban “Quality Unit”) (a lent felsorolt) szolgáltatást nyújtja a weboldalán www.qualityunit.com (a “weboldal”) és a *.ladesk.com-on (Az ön fiókjának URL-jén) keresztül, és a következő szolgáltatásokra vonatkozó szerződés vonatkozik rá.(ÁSZF) Ennek elfogadásával, illetve a weboldal vagy a szolgáltatás igénybe vételével elismeri, hogy elolvasta, megértette és tudomásul vette ezt a dokumentumot és belegyezik a leírtak betartásába. Ha ön egy cég vagy legális szervezet képviselőjeként használja a szolgáltatást, akkor a szolgáltatásokra vonatkozó feltételeknél az “ön” illetve az “öné” kifejezések az adott szervezetre vonatkoznak. Ha nincs ilyen jellegű meghatalmazása, illetve nem ért egyet a szolgáltatással kapcsolatos feltételekkel, akkor ne fogadja el azokat, és ne használja a szolgáltatást. A Quality Unit időnként változtathat a szolgáltatási feltételeken előzetes értesítés nélkül. Az új felhasználási feltételek a kihirdetés napjától érvényesek, és ha attól a naptól használja a szolgáltatást, mi úgy vesszük, hogy elfogadta a feltételeket. Ha a változások nem felelnek meg önnek, az egyetlen módja, hogy orvosolja azt, ha nem használja a szolgáltatást.

Szolgáltatás leírása

A szolgáltatás magában foglalja (a) a weboldalt, (b) a LiveAgent ügyfélszolgálatát és élő csevegés rendszerét, eszközöket és szolgáltatásokat, amit a LiveAgent API tett lehetővé a weboldala által és (c) minden szoftvert, adatot, szöveget, képet, hangot, videót és tartalmat, amit a weboldal illetve a szolgáltatás nyújt, ami a LiveAgent API által lett kifejlesztve (melyet összefoglaló néven “tartalomnak” nevezünk.) Ez a szolgáltatásokra vonatkozó szerződés vonatkozik minden újabb funkcióra illetve bővítményre, ami a szolgáltatáshoz később adódik hozzá.

Általános feltételek / Hozzáférés a szolgáltatáshoz

Az ÁSZF-ben foglaltatott, hogy ön csak belső üzleti célokra használhatja  a szolgáltatást, ahogy a szerződésben is elő van írva. Nem adhat engedélyt, hogy valaki más használja a szolgáltatást, nem adhatja el, nem adhatja bérbe, nem lízingelheti, nem adhatja át, nem teheti disztribúció tárgyává, nem használhatja időelosztásban más valakivel közösen vagy más módon kereskedelmi céllal nem hasznosíthatja, kivéve ha erre külön engedélyt kapott a a szolgáltatási feltételekben. Nem használhatja jogsértő módon vagy olyan módon, amivel zavarja az integritást vagy a szolgáltatás minőségét, vagy összetevőit. A Quality Unit dönt minden hozzáférési korlátozásról és a kifejezetten az önnek szóló szolgáltatásokról a szolgáltatási feltételekkel összhangban. Ugyanígy kizárólag a Quality Unit dönt a jogokról, a jogosultságokról, a szolgáltatásból való részesedésről, és annak összetevőiről. Ne próbálja meg módosítani, adaptálni meghackelni a szolgáltatást, a Quality Unittal levő szponzori kapcsolatra vagy együttműködésre hivatkozva, vagy más illetéktelen módon használni a szolgáltatást, a hálózatot vagy kapcsolódó rendszereket. A szolgáltatáson keresztül kiposztolt vagy kiadott információért, adatért, szövegért, üzenetért és minden más anyagért ön a felelős. Minden a bejelentkezésével és fiókjával kapcsolatos titoktartás is az ön felelőssége, beleértve minden aktivitást ami az ön bejelentkezésével vagy a fiókjába lépésével kapcsolatban történik. Belegyezik és kijelenti, hogy a bejelentkezés kizárólag egy (1) személy által történik- nem engedélyezett, hogy ezt több ember használja. A rendszer érzékeli az ilyen aktivitást, így ön belegyezik, hogy ilyen esetben a Quallity Unit önnel extra havidíjat fizettessen. Külön bejelentkezési lehetőséget kérhet, annyi ember számára, amennyire akar, illetve amennyit az ön csomagja megenged. A Quality Unit fenntartja  a jogot, hogy belépjen az ön fiókjába, hogy műszaki támogatást nyújtson önnek. Megtesszük a megfelelő intézkedéseket, hogy adatait megfelelően integráljuk, védjük és titkosan kezeljük. Adatait nem adjuk ki, csak ha a törvény kötelez minket erre, illetve ön is hozzájárul. Megérti, hogy a technikai feldolgozás során és a szolgáltatás átvitele során, amelynek az ön tartalma is része, a tartalom titkosítás nélkül kerül továbbításra és (a) különböző hálózatokon keresztül történik az átvitel; (b) változások történhetnek a kapcsolódó hálózatok technikai követelményeihez és eszközeihez való alkalmazkodás során, valamint (c) ez előfordulhat a Quality Unit kereskedőkkel és szolgáltató partnerekkel, mint harmadik féllel való interaktusa közben is. Ezek a partnerek hardvert, szoftvert, hálózatot, tárolást, és egyéb technológiákat biztosítanak a szolgáltatás működéséhez. A Quality Unit megpróbálja értesíteni a weboldalán vagy más módon értesíti önt az előre tervezett szolgáltatási szünetről. Ha ezt a Quality Unit nem tenné meg, nem érvényesítené ezt a jogát, az nem jelenti azt, hogy az ÁSZF-ben lemond erről a jogáról. Elismeri, hogy ez, az ÁSZF egy szerződés ön és a Quality Unit között, még akkor is, ha elektronikus és ön által nem fizikailag aláírt, és ez meghatározza a szolgáltatás felhasználását és felülír minden előző megegyezést ön és a Quality Unit között.

Az Appsumo megegyezés általános szerződési feltételei

A szolgáltatást kizárólag belső üzleti célokra használhatja és olyan módon, ahogy az ÁSZF-ben az meg van határozva. Nem adhat engedélyt, hogy valaki más használja a szolgáltatást, nem adhatja el, nem adhatja bérbe, nem lízingelheti, nem adhatja át, nem teheti disztribúció tárgyává, nem használhatja más valakivel közösen vagy más módon kereskedelmi céllal nem hasznosíthatja, kivéve, ha erre külön engedélyt kapott az ÁSZF-ben; (b) nem használhatja jogsértő módon vagy olyan módon, ami zavarja az integritást vagy a szolgáltatás minőségét, vagy összetevőit. Az ön AppSumo szolgáltatása  (“Csomag”) amit megvásárolhat az appsumo.com/ liveagent/ hivatalos weboldalon és hozzáférést ad önnek a funkciókhoz egyszeri 59 €-s vásárlással. Egy (1) vásárlással egy kuponkódot kap, (“kód”), amelyet a szolgáltatás URL-jén válthat be: liveagent.com/appsumo-feliratkozás. (már nem létezik). A regisztrációhoz be kell írnia a kért adatokat. Ezek az adatok: (a) a kódja; (b) teljes neve; (c) az e-mail címe; és (d) cég/ vagy szervezet neve, ezekkel egy egyedi URL címet kap az ön fiókjához. Minden kód, amit az AppSumo oldalon kap csak egyszer használható. (egyszeri) Ugyanannak a kódnak a minden további felhasználási kísérlete ütközik az ÁSZF szabályaival. Ha mégis megpróbálkozna ugyanannak a kódnak a többszöri felhasználásával, az a szolgáltatás megvonásával és a többi fiókjai szüneteltetésével is járhat. A kódot, kódokat 2019. december 1-e előtt fel kel használnia. Az igényléseit, amiket ezután az időpont után küld, (akár írásban, akár szóban), a Quality Unit elutasítja. A kód, kódok, beváltása 2019, november 30. 23:59-ig lehetséges. Quality Unit fenntartja a jogait és a határidó lejárta után nem tesz ez ügyben kivételt. A csomag megvásárlásával kettő (2) ügynöki helyet (“Felhasználók) és teljeskörű (Teljeskörű) csomagot kap 59 €-ért. A két (2) ügynöki helyből egy önt illeti meg ( “Fiók-tulajdonosként”) és egy (1) pedig az “ügynököt” vagy az Admint. Minden további fiókjához hozzáadott felhasználóra a szokásos “teljeskörű” árazás érvényes, / “Minden egyben”, ahogy itt le van írva: www.liveagent.com/árazás/. Csak annyit kell fizetnie az új felhasználó után, amennyit az ténylegesen felhasznál, az általa felhasznált idő függvényében. Általában az új felhasználói díj 39 € szokott lenni havonta. Ez az összeg sokszorózódik, a felhasználók számával arányában. E-mailben értesítjük, ha új felhasználó lett hozzáadva a fiókjához. Az e-mail tartalma: egy értesítés arról,hogy nőtt az AppSumo csomagján belüli fiókjának felhasználói száma. Ha még több ügynököt ad a fiókjához, azért havonta számlázunk. Az első számlázásnál megkérjük, hogy adja meg az érvényes számlázási adatait, (a) Valós név és vezetéknév; (b) érvényes e-mail cím; (c) érvényes cégnév; (d) érvényes cím (utcanév, város, irányítószám, megye) (e) további információk a cégéről, a helyi törvénykezés szabályai szerint. Csak igaz, érvényes, pontos és igazolható adatokat adjon meg! Az első számlázásnálmegkérjük, hogy válassza ki milyen fizetési módot szeretne a hozzáadott felhasználókért. A Quality Unit kétféle (2) fizetési módot ajánl önnek (a) bankkártyája alapján (b) a PayPal számlája alapján. Csak akkor kérjük el öntől a bankkártya adatait vagy a PayPal adatait, ha további felhasználókat szeretne adni a fiókjához. Ha megtagadná a bankkártyájának vagy a PayPal számlájának az adatainak a megadását, hogy a hozzáadott felhasználók díját fel tudjuk számítani önnek, az a szolgáltatás megvonásához vezet. A hozzáférés a fiókjához újból lehetségessé válik, amint megadja a számlázáshoz szükséges adatokat és kiválasztotta a fizetési módot. A Quality Unit fenntartja a jogot, hogy ne tegyen kivételt. Nincs engedélyezve, hogy több kódot “halmozzon fel” és egy (1) szolgáltatói fiókon belül alkalmazza azokat. Minden fiók csak egy (1) kódot fogad el. A csomagban nem lehet halmozni.

A LiveAgent ingyenes csomagjaira vonatkozó ÁSZF

A méltányos használatra vonatkozó feltételek

Mi, a LiveAgentnél méltányos használatra vonatkozó feltételeket alkalmazunk a kiváló minőségű és megbizható szolgáltatás biztosítása érdekében. Lehetővé tesszük, hogy minden felhasználónk elégedettséggel használja szolgáltatásunkat. Néhány ügyfelünk túl sok adatot használ, vagy megszegi a szabályokat, ami másokra is hatással lehet. Velük felvesszük a kapcsolatot és megkérjük őket, hogy változtassanak felhasználói szokásaikon vagy limitáljuk illetve megszüntetjük a fiókjukat. Fenntartjuk a jogot, hogy korlátozzuk a fiókját előzetes értesítés nélkül. Fenntartjuk a jogot, hogy időnként megváltoztassuk a méltányos használati szabályzatot. Ez egy kiegészítő szabály, így nem korlátozza a LiveAgent fő ÁSZF-jét.

Számlára vonatkozó szabályzat

 • 18 évnél idősebbnek kell lennie, hogy igénybe vegye a szolgáltatást.
 • Embernek kell lennie. A “botok” által regisztrált fiók vagy más automatizált módszer nem megengedett.
 • Meg kell adnia a teljes nevét, az érvényes e-mail címét, és minden más kért adatot a feliratkozáshoz.
 • Biztonságosan kell kezelnie a felhasználói nevét és a jelszavát. A Quality Unit nem vonható felelősségre az ebből adódó veszteségért vagy kárért, amennyiben ön ezt a szabályt nem tartja be.
 • Minden tartalomért és posztért és egyéb aktivitásért ön felelős, ami az ön számláját érinti, (akkor is, ha azokat nem ön tette fel a számlájára.)
 • Nem vezethet félre minket azzal, hogy valaki más személy nevében használja a szolgáltatást.
 • Nem használhatja a szolgáltatást illegális vagy jogtalan célból.
 • A szolgáltatás használata közben nem szegheti meg a törvényt (beleértve többek között a szerzői jogokat)
 • Ha a fentiek közül bármelyiket elköveti, az a fiókja megszüntetéséhez vezet. Mivel a Quality Unit tiltja az ilyen jellegű tevékenységet és tartalmat a szolgáltatás során. Megérti, hogy a Quality Unit nem felelős a posztolt tartalmakért, amennyiben ön ilyen tartalmakat publikál. Ön a saját felelősségére használja a szolgáltatást. 

Fizetés, Visszatérítés, változások a számlázásban

Próbák és fizetések   A fizetés a szolgáltatásért a menet közbeni fizetés elvén alapul és a kiválasztott feliratkozás kezdetétől számítódik. (általában havonta) Minden csomag egy kezdeti ingyenes próbaidőszakkal indul, ami maximum 14 napig tart. Amennyiben ön nem adja meg a bankkártya adatait a Quality Unitnak az ingyenes próbaidőszak alatt, a fiókját szüneteltetjük, amíg meg nem adja a kért adatokat. Amint megkaptuk azokat, megkezdődik a rendes számlázás és véget ér a próbaidőszak.Csomag és Árváltozások Ha bővebb csomagot vagy több ügynököt akar, abban az időszakban, amire feliratkozott, minden többletköltséget hozzáadunk arányosan a fennmaradó időszakhoz a számláján. Később a bankkártyájáról automatikusan a megváltozott összeget vonjuk le a következő számlázási időszakban, az arányos számlázást követően. Kivétel ez alól, ha ön havi számlázást választott, mert akkor nem látja a megváltozott összeget az adott hónapban csak a következő havi számlán. Mindegy milyen számlázási ciklust használ, nincsenek visszatérítések és jóváírások részleges havi szolgáltatásra vonatkozóan, illetve kisebb csomagra váltás vagy nem egész havi kihasználtság miatti visszatérítés sem, ha ön előbb megszünteti a fiókját, mint az időszak vége, amire feliratkozott. Nem teszünk senkivel kivételt, mert mindenkivel egyformán bánunk és az adminisztratív költségeket is alacsonyan szeretnénk tartani, mert ez az ügyfeleinket szolgálja. Ha kisebb szolgáltatási csomagra vált, az tartalmi, kapacitásbeli kárral járhat, funkcióvesztéssel, és az ön fiókja és a Quality Unit sem engedhet meg magának ilyen veszteséget. Ha árváltozás történik a LiveAgent csomagjaiban és szolgáltatásaiban, akkor 30 nappal előbb értesítjük erről önt. Bármikor kaphat ilyen értesítést. Ezenkívül a Quality Unit fenntartja a jogot, hogy bármikor megkeresse önt egy speciális árajánlattal, ha azt veszi észre, hogy ön nagyon sok felhasználóval rendelkezik, vagy nagyon sok havi jegyet produkál az ügynököknek. Ilyen esetben, a Vállalati előfizetési szerződés (leírás lent) felelne meg önnek leginkább. Bankkártyára terhelés, számlák és adatvédelemA fiók tulajdonosa kap majd egy számlát e-mailben, minden bankkártyára terhelésről. A Quality Unit ad egy felületet a fiók tulajdonosának (ahogy már említettük a feliratkozásnál), ahol módosíthatja a bankkártyája adatait. (Például, új kártya esetén). A Quality Unit egy harmadik féllel is kapcsolatban áll a bankkártyája adatainak feldolgozásánál, de ez a fél nem jogosult tárolni, megőrizni vagy felhasználni a számlázási adatait kivéve, ha a Quality Unit számára dolgozza fel a bankkártya adatait. Látogasson el a http://www.qualityunit.com/about-us/privacy-policy-quality-unit/ -ra, hogy megértse hogyan gyűjti be és használja fel az személyes adatait a Quality Unit. Számlázási változások és tájékoztatások A fióktulajdonos kérhet tájékoztatást a számlázási információkról, a szolgáltatás használatával kapcsolatos számlákról. Ezt e-mailben kérheti a következő e-mail címen:  support@liveagent.com az utolsó számlakiállítástól számított 15 napon belül. Megkapja a  kredit memót és a frissített számlát, az új számlázási információkkal. Ha a kérés benyújtása az utolsó számla kiállítási idejétől számítva több, mint 15 napra történt meg, akkor akkor el lesz utasítva és önnek várnia kell az új számla kiállítására a következő számlázási időpontig. HÉA azonosító kezelése Ha a felhasználó egy megfelelő és (az európai törvény szerint) érvényes HÉA azonosítót adott meg, akkor egyedül az ügyfél felelős azért, hogy megadja a szükséges helyeken a HÉA azonosítóját az ügyfélprofilján. A Quality Unit nem térít vissza azoknak az ügyfeleknek, akik nem igényeltek HÉA azonosítót.

Éves előrefizetés

Az éves előfizetési díj hozzáadódik az ügyfél számlájához kölcsönös megegyezés alapján, egy éves időtartamra, azzal a feltétellel, hogy az adott időtartamon belül az ügynökök száma nem változik. Az ügyfél döntheti el, hogy igénybe veszi-e a továbbiakban is a szolgáltatást mielőtt a teljes összeget felhasználná VAGY azt a lehetőséget választja, hogy a fel nem használt összeget visszakéri. A Quality Unit fenntartja a jogot, hogy a fennmaradó összeg 50 % -t térítse vissza ,a maradékot felmondási díjként megtartja.

Lemondás és Megszüntetés

Ön felelős azért, hogy megfelelő módon szüntesse meg a számláját. A számlatulajdonos (az, aki a feleiratkozásnál meg lett nevezve) bármikor törölheti meglévő fiókját, csak egy e-mailt kell küldenie a következő e-mail címre, a fiókja megszüntése iránti kérelmével: support@qualityunit.com. A Quality Unit válaszol megkeresésére és egy napon belül törli a fiókját. A másik megoldás fiókja törlésére, ha megnyomja a “Számla leállítása” gombot a “Fiókom” rész alatt. Amennyiben törli a számláját, nem lesz hozzáférése semmilyen tartalomhoz és a Quality Unit kitörli azt az üzleti tevékenységei közül. Ezek az adatok a fiók törlése után már nem hozhatók vissza. Ha előbb törli a számláját, mielőtt még az adott fizetési periódus véget érne, a ” Fiókom” résznél, a törlés azonnal életbe lép és nem lesz újabb összeg kiszámlázva az ön részére. Ha e-mailben érkezik a fiókja megszüntetése iránti kérelme, akkor meg kell várnia a Quality Unit válaszát és visszaigazolását a törlésről. A Quality Unit fenntartja a jogot, hogy (i) módosítsa vagy megszüntesse átmenetileg vagy végérvényesen a szolgáltatást (vagy annak bármely részét) és (ii) illetve megtagadhatja a szolgáltatást jelen pillanatban vagy a jövőre nézve, szüneteltetheti illetve törölheti az ön számláját (vagy annak bizonyos részét) vagy szolgáltatását illetve törölheti a szolgátatással kapcsolatos tartalmat ok feltüntetése nélkül, például, ha Quality Unit úgy gondolja, hogy ön megsértette az ÁSZF szabályait. A Quality Unit minden lehetséges módon megpróbál önnel kapcsolatba lépni, e-mailen, telefonon, hogy figyelmeztesse önt a szüneteltetés illetve a megszüntetés előtt. Bármi gyanús, ártalmas, illegális tevékenység a szolgáltatás megszüntetését vonhatja maga után és a megfelelő törvényvégrehajtási szerveket is értesítjük erről. A Quality Unitnak joga van az ön   illetve bármely harmadik fél beleegyezése nélkül is felfüggeszteni vagy törölni a szolgáltatást.

Garanciafeltételek

A szolgáltatás, ide tartozik a weboldal és a tartalom, a szerver és a hálózat, amelyek egy “adott” és “ha elérhető” bázison alapul, amire nincs garancia. A szolgáltatást a Quality Unit a törvény által megengedett legteljesebb mértékben és minőségben nyújtja, viszont kifejezetten elutasít mindenféle hallgatólagos vagy kifejezett garanciaigényt, beleértve például a szolgáltatás eladhatóságával, jogosultsággal, a célnak megfelelőséggel és ezzel kapcsolatos nem jogsértő garanciaigényt. Ön tudomásul veszi, hogy a Quality Unit nem garantálja, hogy a szolgáltatás folyamatos és megszakítás nélküli, azonnali, hiba és virus nélküli  lesz és az ön vagy a Quality Unit által vagy a szolgáltatáson keresztül kiadott információra, javaslatra nem vállal garanciát kivéve, ha az ÁSZF erről nem rendelkezik másképp.

Korlátozott felelősségvállalás

A Quality Unit nem válall garanciát semmilyen körülmények között, illetve jogelmélet miatt (akkor sem, ha szerződésről, sérelemdíjról, egyebekről van szó) az ön vagy egy harmadik fél irányába, a közvetett, véletlen, kifejezett, következményként keletkezett vagy büntetést maga után vonó károkért, beleértve az elveszett nyereséget, üzleti kárt, eladási veszteséget, adat elveszést vagy üzleti tevékenység megszakítását. Ezen felül a Quality Unit nem vállal garanciát a közvetlen károkért, költségekért, veszteségekért, ami a havi fizetett vagy fizetendő szolgáltatási díját meghaladja, és a  pénzügyi kárigény bejelentésétől számított  egy hónapos periódusra visszamenőleg és a 100 € -ért. A fentiek rámutatnak az ÁSZF szerint szerződő feleknek a lehetséges kockázatokra, a felek a kockázati tényezők ismeretében eldönthetik, hogy kívánnak-e szerződést kötni vagy nem. Néhány állam nem járul hozzá a hallgatólagos, közvetett garancia kizárásához vagy a garancia korlátozáshoz, a véletlenül vagy következményként keletkezett károk esetében, vagyis lehet, hogy a fent említettek önre nem vonatkoznak. Ezekben az államokban a Quality Unit  a törvény által előírtakkal összhangban alkalmazza a garanciakorlátozást.

Megállapodás

A Quality Unit átruházhatja ezt az ÁSZF-et, teljesen vagy részlegesen bárminemű korlátozás nélkül.

Export betartása

Ön a felelős minden a szolgáltatás vagy annak összetevői exportálásával kapcsolatos szabály, vagy törvénykezési előírás betartásában. 

Hatályos jog

Erre az ÁSZF-re Delaware állam jogi irányelvei vonatkoznak és nem történik jogszabályütközés. Ön beleegyezik, hogy a szolgáltatás használatával, illetve elérésével kapcsolatos vitás kérdéseit a Delaware állam állami és szövetségi bíróságai,- mint kizárólagos joghatóságok- tárgyalják.

Adatfeldolgozás

A LiveAgentnek fontos a bizalmas adatkezelés, a biztonság, a szabályok betartása és az átláthatóság. Szeretnénk megfelelni az ügyfeleinknek az EU adatvédelmi követelményeinek betartásával, amelyeket a 2018. május 25 keltezésű általános adatvédelmi rendelet (“GDPR”) ír elő.

Tartalom

 1. Ki az adatfeldolgozó?
 2. Milyen adatot dolgoz fel?
 3. Mik az adatforrások?
 4. Mi az adatgyűjtés és / vagy feldolgozás célja?
 5. Miért van jelen a profilalkotás és az automatizáció?
 6. Mennyi időt vesz igénybe az adatfeldolgozás?
 7. Kik a partnereink és az alvállalkozóink?
 8. Mik az ön adatfeldolgozásra vonatkozó jogai?
 9. Hogy tudja megtagadni az adatai felhasználását?

Ki az adatfeldolgozó?

Az adatfeldolgozó az a cég, amelyik kiválasztja az adatfeldolgozás célját és forrásait. A marketing célú adatfeldolgozó a Quality Unit, s.r.o.

Milyen adatokat dolgoz fel?

Mi a következő adatokat dolgozzuk fel: Név, Cím, telefonszám, E-mail cím, IP cím, információk az ön által megvásárolt termékekről, információ a termékek használatáról, információk, amiket telefonbeszélgetésekből szerzünk, telefonos hangfelvételek, más forrásból származó információk, például ha kapcsolatba lép velünk (e-mailen, élő csevegésen, Facebook üzeneten vagy Twitteren keresztül), a támogatói csapatunktól szerzett információk az ön számlájával kapcsolatban, földrajzi helymeghatározó adatok, böngészővel kapcsolatos információ, rendszer információ.

Mik az adatforrások?

A fent említett adatok kizárólag öntől származnak. Az adatokat az ön és a Quality Unit s.r.o. között lezajlott beszélgetésekből nyerjük vagy a vevő profilján találhatóak. Az adatok szintén gyűjthetők nyilvános forrásokból, cégjegyzékből vagy máshonnan. Illetve adatok gyűjthetők harmadik féltől, amennyiben ők jogszerűen dolgozták azt fel.

Mi  az adatgyűjtés és / vagy feldolgozás célja?

Ön engedélyt adott adatai marketing és ügyféltámogatás célú felhasználásához.

Miért van jelen a profilalkotás és az automatizáció?

Quality Unit s.r.o. a legjobb és a legszemélyreszabottabb élményt szeretné nyújtani, ezért az ön előzetes beleegyezésével részletre bontja és profilba sorolja az ön adatait. Ehhez házon belüli szotvert és más analizáló és automatizáló szoftvert használ fel.

Mennyi időt vesz igénybe az adatfeldolgozás?

Ön hozzájárult, hogy adatait felhasználhassuk az önnek nyújtott a szolgáltatásunk (LiveAgent) ideje alatt és a szolgáltatás megszűnését követő 5 évben, illetve amíg ön vissza nem vonja a hozzájárulását. Amennyiben ön nem a Quality Unit s.r.o. jelenlegi vagy leendő ügyfele, az ön hozzájárulása 5 évig érvényes, vagy amíg ön ezt visszavonja. 5 év után az adatai törlődnek.

Kik a partnereink és / az alvállalkozóink?

Lehet, hogy hozzájárult ahhoz, hogy alfeldolgozóink és alvállalkozóink néhány kiválasztott adatához hozzáférjenek. Az alfeldolgozóinkat és alvállalkozóinkat rendszeresen ellenőrizzük a lehető legmaximálisabb titoktartás és biztonság biztosítása érdekében.

Mik az ön adatfeldolgozásra vonatkozó jogai?

Nagyon fontos a számunkra, hogy az adatok feldolgozása megfelelően történjen.  A Quality Unit büszke  az adatok kiemelkedően biztonságos és bizalmas kezelésére az adatfeldolgozás során. Lent találja az ön adatfeldogozással kapcsolatos jogait: Információk az adatfeldolgozásról Az információk a következőket tartalmazzák: az adatfeldolgozó elérhetősége, feletteseinek vagy az adatfeldolgozó hivatalos személy, vagy annak elérhetősége, aki felelős az adatfeldolgozásért, az adatfeldolgozás célja, adat kategóriája, az adat címzettje/ az adat fogadója és az adat fogadójának kategorizálása, információ az adatátvitelről egy harmadik ország számára, az adatfeldolgozás időtartama, jogok listája, a helyi adatfeldolgozó hatósághoz fordulás joga, az adatfeldolgozás forrásának ismeretének joga, információk az adatprofilról és az automatizációról. Adathozzáférési jogÖnnek joga van meghatározni, hogy szeretné-e hogy adatait feldolgozzák illetve azok mely része használható fel. Javításhoz való jogÖnnek joga van javítani az adatait, ha ez szükséges. Törléshez való jog(az elfeledtetéshez való jog) Bizonyos esetekben a törvény megengedi, hogy az ön kérésére töröljük az összes adatát. Adatfeldolgozási határ kiszabásához való jog Néhány ügyfél korlátozott mértékű adat feldolgozását kívánja engedélyezni. Ha önnek van ilyen jellegű igénye, kérem lépjen kapcsolatba velünk! Adatköltöztetési jogAz ön kérésére átköltöztetjük az adatait másik adatfeldolgozóhoz, ha ennek nincsen jogi vagy más akadálya. Elutasításhoz való jogHa úgy gondolja, hogy adatait nem megfelelően kezelik, és nem járul hozzá azok kezeléséhez, kapcsolatba léphet velünk, hogy megoldjuk a problémáját. Helyi adatfeldolgozó hatósághoz való fordulás jogaHa problémája nem oldódott meg, vagy vannak még kérdései, akkor ön a helyi adatfeldolgozó hatósághoz fordulhat. Ez a szervezet a Quality Unit s.r.o. számára a Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky with address Hraničná 12, 820 07 Pozsony 27, Szlovákia, Európai Unió

Hogy tudja megtagadni az adatok felhasználását?

Ön önkéntesen adhat hozzájárulást adatai feldolgozásához, amit bármikor vissszavonhat. Hogyan kérhetem hogy ne használják fel az adataimat? Kérjük adja meg a cége nevét, a tárgyat és az adatfeldolgozót, valamint egy, az adatfeldolgozás megvonására vonatkozó, ön aláírásával ellátott írásbeli kérelmet. A kérését küldje el a következő e-mail címre: andrej@liveagent.com. Illetve amennyiben nem kívánja használni az emailjét, mert le szeretne iratkozni, a lenti nyomtatványt is kitöltheti itt.

 

 

írásbeli kérelmét

 

 

Our website uses cookies. By continuing we assume your permission to deploy cookies as detailed in our privacy and cookies policy.